nyszc_sipkay_name_960_120_technikum.jpg
  1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),

Telefonszám: +36 42 512 340
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://sipkay.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://nyiregyhaziszc.hu

d) - az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján - a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária

Elérhetősége: Telefon: +36 42 512 371

                       E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kancellár: Pájer Attila

Elérhetősége: Telefon: +36 42 512 371

                       E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Igazgató: Tóthné Zsigó Zita

Elérhetősége: Telefon: +36-70-198-0059

                       E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  1. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

(Székhely: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.)

NAPPALI MUNKAREND:

ESTI MUNKAREND:

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám

nem releváns

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/163107_felveteli_

tajekoztato_2021_2022.pdf

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

http://sipkay.sulinet.hu/index.php/felvetelizoknek/nyolcadikosoknak

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/Térítési és tandíjfizetési

szabályzat.pdf

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/Sipkay_ellenorzesi

_lista_2020.pdf

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/Sipkay_Barna

_nyitva_tartas_2020.pdf

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/utemterv_2020_2021.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/Sipka_Barna_

Szakmai_program_2020.pdf

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/Sipkay_Barna_

SZMSZ_2020.pdf

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/Sipkay_Barna_

Hazirend_2020.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

http://sipkay.sulinet.hu/index.php/13-dokumentumok/58-a-betoltott-

munkakorok-alapjan-a-pedagogusok-iskolai-vegzettseget-es

-szakkepzettseget

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/tanterem_beosztas

_2020_2021.pdf

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/a_tanulok_illetve_a_kepzesben_

reszt_vevo_szemelyek_le-_es_kimaradasaval_kapcsolatos_adatok

_2019_2020.pdf

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/Az_osztalyozo_vizsga

_tantargyankenti_evfolyamonkenti_kov_a_tan_alatti_vizsga

_tervezett_ideje.pdf

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

http://sipkay.sulinet.hu/index.php/erettsegi

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/Sipkay_egyeb

_foglalkozasok.pdf

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

 

15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai)

nem releváns

17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

http://sipkay.sulinet.hu/images/documents/tagintezmeny_

vezetoi_palyazat_2016.pdf

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

 

iskola.jpg

Login Form

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com