nyszc_sipkay_name_960_120_technikum.jpg

Bizonyítvány másolat és másodlat

 

Bizonyítvány másolat ("hitelesített fénymásolat"):

Az iskola az általa korábban kiállított bizonyítványokról hitelesített másolatot állít ki a tanuló kérésére. A másolat készítéséhez be kell mutatni az eredeti bizonyítványt, majd az iskola által készített fénymásolatot az iskola igazgatója hitelesíti.

 

Bizonyítvány másodlat (elvesztett bizonyítvány pótlása):

A tanuló az elvesztett, megsemmisült bizonyítványáról másodlat kiállítását kérheti. Az eljárás során kiállított másodlat helyettesíti az eredeti bizonyítványt, kiállításával az eredeti bizonyítvány érvényessége megszűnik.

 

Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány másodlat kiállítása: 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése szerint:

„Az elveszett, megsemmisült érettségi bizonyítványról, tanúsítványról másodlatot lehet kiállítani, a törzslap alapján. A másodlatban mindazokat az adatokat fel kell tüntetni, amelyek az érettségi bizonyítványban szerepeltek. A másodlatot a kiállításra jogosult intézmény vezetője írja alá, és látja el az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával. Ha törzslap hiányában másodlat nem állítható ki, a középiskolai bizonyítványban szereplő záradék alapján a vizsgabizottságot működtető intézmény - kérelemre - igazolást állít ki arról, hogy az érettségi vizsgát sikeresen letették, és az érettségi bizonyítványt kiállították."

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 96. § (6) bekezdése szerint:

„Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni."

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének VIII. pontja rendelkezik az illeték összegéről:

„Iskolai bizonyítvány, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni." *

Az EMMI rendelet 114. § (2) bekezdése szerint:

„(2)A bizonyítványmásodlatnak - a 113. § (2) bekezdés szerinti névváltozás kivételével -szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének vagy megbízottjának aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával."

Fontos megjegyezni, hogy a bizonyítványokról/tanúsítványokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítványnyomtatványon/tanúsítványnyomtatványon nem lehet kiállítani.

A fentiek szerint tehát ahhoz az intézményhez kell fordulni, amely intézmény az érettségi bizonyítványt kiállította.

 

Kapcsolódó nyomtatvány:

kérelem középiskolai / érettségi / szakképesítő bizonyítvány másodlat kiállításához

 

Az eljárás díja:

Az 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének VIII. pontja alapján az eljárási illeték mértéke 2000 Ft, amelyet az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. (Több bizonyítvány másodlat kérelme esetén az illetéket minden egyes másodlatra külön kell megfizetni, azaz pl. a 9-12. évfolyam elvégzését igazoló középiskolai bizonyítvány pótlása esetén négy kérelmet kell benyújtani, kérelmenként 2000 Ft-os illetékkel.)

 


 

A szakképesítő bizonyítványmásodlat kiadásának folyamata az NSZFH-nál 

 

Szakképesítő bizonyítvány másodlat kiállítása:

A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

 

2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.

 

A PMKH Törzslapnyilvántartás elérhetősége:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kaluha Andrea:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 70/502-54-57

 

Kapcsolódó nyomtatvány:

NSZFH Bizonyítvány másodlat kérelem nyomtatvány (forrás: NSZFH)

 

További információk az ügykörről:

Névváltozás miatt kért bizonyítványcsere esetén a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 113. § (2) és (3) bekezdése szerint kell eljárni:

(2) Névváltozás esetén a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján a megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról – beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt, tanúsítványt (a továbbiakban együtt: bizonyítvány) is – bizonyítványmásodlatot, tanúsítvány-másodlatot (a továbbiakban együtt: bizonyítványmásodlatot) kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvényteleníteni kell, és vissza kell adni a tulajdonosának.
(3) Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett be a bizonyítványba, a hibás bizonyítványt ki kell cserélni. A csere az érintett számára díjmentes.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

iskola.jpg

Login Form

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com